Publikace

Jiří Kruliš: JAK VÍTĚZIT NAD RIZIKY

Linde Praha 2011, ISBN 978-80-7201-835-2


Kniha poskytuje přehled problematiky řízení podniků se zaměřením na management rizik uspořádaný tak, aby mohl být využíván manažery v každodenní praxi při hledání odpovědi na otázku

JAK VČAS A DŮSLEDNĚ ODHALOVAT A ZVLÁDAT RIZIKA,
která rozhodují o spolehlivosti, bezpečnosti, výkonnosti a efektivnosti, a tím o úspěšnosti a konkurenceschopnosti podniků.

Navazuje na strukturu metody IPR - je uspořádána do kapitol podle segmentů podnikových managementů - a slouží tak jako vodítko pro systematické vyhledávání a hodnocení rizik. Vychází z častých chyb při řízení podniků a poskytuje praktické postupy pro analýzu a snižování rizik tak, aby žádná rizika nezůstala opomíjena. U každého segmentu managementu je proto obsažen co nejúplnější výčet potenciálních rizikových faktorů, hledisek a vlivů.

Pojetí knihy je postaveno na klíčovém významu lidského činitele pro vznik prakticky všech podnikových rizik (a nehod).

Kniha je praktickou příručkou sloužící manažerům na všech pozicích a úrovních podnikové hierarchie pro předcházení a řešení problémů (podnikových i osobních), a to zejména v konkrétních situacích, kdy jsou ohroženy cíle a výsledky probíhajících procesů a činností.
Je dále určena pracovníkům, kteří se v podnicích zaměřují na zvládání podnikových rizik - procesních, bezpečnostních, informačních, zdravotních atd. Je využívána jako příručka jednak auditory, jednak specialisty na personalistiku, management kvality, projektový a krizový management, controlling a dále pracovníky pojišťoven, poradenských a školicích firem, i jako učebnice pro studenty a pedagogy v uvedených oborech.

Recenze na stránkách AKA MONITOR


Křest knihy  se uskutečnil 19.4.2011 za bohaté účasti odborníků  z poradenských, výzkumných, akademických a dalších pracovišť - Výzkumný ústav bezpečnosti práce, VŠE, FS ČVUT, SVŠES, Det Norske Veritas, Gradua, Actual Bohemia Consult, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká manažerská asociace, TIMING Praha, RISTEM Advisory aj.
Kmotry knihy byli: prof. ing. Zbyněk Pitra, DrSc., předseda Rady expertů České manažerské asociace a prof. ing. Jaromír Veber, CSc., děkan Fakulty podnikohospodářské a vedoucí Katedry managementu VŠE v Praze.

Články v odborných časopisech:


PROČ PODNIKY S RIZIKY PROHRÁVAJÍ
pdfico
MODERNÍ ŘÍZENÍ - č. 7/2013


INTERNÍ AUDIT A RIZIKOLOGICKÉ MYŠLENÍ
Jak mít rizika pod kontrolou

pdfico
INTERNÍ AUDITOR - č. 3/2012

pdfico
INTERNÍ AUDITOR - č. 4/2012


HROZBA JAKO ŠANCE
pdfico
EURO č. 42/2011NEZAVÍREJTE OČI PŘED RIZIKY
pdfico
PROFIT - č. 8/2010


MANAGEMENT RIZIK MUSÍ BÝT PRIORITOU
pdfico
MODERNÍ ŘÍZENÍ - č. 3/2010


MANAGEMENT RIZIK A SPOLEHLIVOST LIDSKÉHO ČINITELE
pdfico
AUTOMA - č. 3/2010