PORADENSKÁ AGENTURA

prep praha

Poskytujeme poradenskou a expertní pomoc podnikům

při optimalizaci podnikových procesů řízení v oblastech:

 • management rizik - identifikace a prevence rizik, zvládání nežádoucích událostí, předcházení
  ekonomických, produktových, personálních ztrát

 • řízení a rozvoj lidských zdrojů

 • zvyšování efektivity řízení:
 • - procesní řízení – analýzy procesů a procesních sítí,
  - zvyšování výkonnosti, produktivity a spolehlivosti procesů,
  - moderní pojetí vedení a řízení zaměstnanců a pracovních týmů, manažerské dovednosti, leadership, rozvoj kompetencí,

  formování postojů, optimalizace pracovních podmínek, motivační systémy, firemní kultura, komunikace, hodnocení lidí atd.,

  - controlling,
  - bezpečnostní management - systémy prevence nehod a havárií, monitorování nehod a skoronehod, prevence

  pracovních a zdravotních rizik,

  - zvyšování spolehlivosti lidského činitele v náročných a rizikových profesích,
  - rozvoj týmových schopností a procesů,
  - optimalizace pracovních podmínek (prostředí), psychické a fyzické zátěže, ergonomického řešení pracovišť a procesů, zvyšování

  pracovní výkonnosti,

  - řešení informační systémů z hlediska softwarové ergonomie, uživatelského komfortu, spolehlivosti příjmu a zpracování informací atd.
  - znalostní management,
  - management kvality,
  - změnový a projektový management.  Vzdělávací interaktivní semináře pro manažery, auditory a personalisty


  - viz: Nabídka seminářů


   

  Asistence při využívání metod IPR, HPZ, HIT a HIR - poradenská podpora podle konkrétních potřeb podniku, vstupní instruktáž, případně spolupráce při úvodním orientačním šetření, při přípravě hodnotitelů atd.


  PLATBY za využívání metod:


  Předpokladem je uzavření DOHODY o využívání metod (licence).

  Metoda Identifikace Procesů a Rizik

  Cena může být hrazena buď

  - měsíčními poplatky ve výši 4 000 Kč po dobu 3 let – poté je používání metody bezplatné,

  anebo

  - jednorázovou platbou ve výši 120 000 Kč (používání bez časového omezení).

  Metody

  Hodnocení Postojů ke Změnám

  Hodnocení Individuálních dispozic pro práci v Týmech

  Hodnocení Informačních Rizik

  Za každou metodu buď

  -   měsíčně 1 000 Kč po dobu 3 let,

  anebo

  -   jednorázově 30 000 Kč.


  Slevy:


  Při využití poradenských služeb PREP PRAHA.

   

  Při současném zakoupení licence na metodu IPR a dvě další metody, je třetí metoda poskytnuta zdarma.

  Sleva 50 % je poskytována po dohodě:

  • menším organizacím (do 100 zaměstnanců) a

  • neziskovým organizacím.

  Partnerské firmy - poradenské, auditorské, vzdělávací - dostávají podíl z prodeje metod svým klientům ve výši 25 %.